- HÖNS - - ANKOR -  - FASANER - - DUVA

 

Våra fåglar - Fasan

 

 

Kungsfasan


Latinskt namn: Syrmaticus reevesii
Engelskt namn: Reeves' pheasant

Storlek/Längd: 2,1 meter. Hanarna är kända för sina oerhört långa stjärtfjädrar, upp till 1,8 meter.

Fortplantningssässong: Startar sent i april eller tidigt i maj (och kan ibland fortsätta ända in i tidiga juli).

Ålder för fortplantning: Första året.
Kullstorlek: 7 till 14 olivgröna ägg. Hönorna bygger sina bon på backen.
Ruvningstid: 24-25 dagar.

Väldigt vanlig och enkel att föda upp. Behöver en stor voljär De är väldigt härdiga och tål både hetta och kyla mycket bra. De är orädda och tupparna kan ibland bli aggressiva mot sina ägare och mot andra tuppar vid parning och ruvning.


 

 

 

 

Silverfasan

 

Denna facinerande fågel är en prydnad i varje fågelpark. Silverfasanen har varit känd för zoologerna enda sedan år 1758. fågelns vanor och levnadssätt undersöktes dock mycket senare. Silverfasanens hemvist är södra Kina, i provinsen Kwantung och Kwansi där den lever i bergsskogar rika på bambu-buskage.

Tuppen är polygam och håller sig med 2-4 hönor. Den trivs och förplantar sig bra i fångenskap.

 

Antal ägg: 6-8

Ruvningstid 25 dagar

Längd som vuxen 1,2-1,25meter

Spännvidd 1,6 meter

 

 

 

 

 

Guldfasan -Röd

 

Våra guldfasaner är relativt tama och godkänner att man går precis intill dem så länge man inte försöker fånga dem. Går utmärkt att ha bland höns.

 

Guldfasan (Chrysolophus pictus) är en ursprungligen västkinesisk hönsfågel; endemisk för Kina., som är vanlig som burfågel i hela världen. Den färggranna hanen är cirka 90–105 centimeter lång, varav två tredjedelar utgörs av stjärten. Honan påminner om den vanliga fasanhonan, men har en mörkare fjäderdräkt, är lite smäckrare och har en förhållandevis längre stjärt, som utgör ungefär halva fågelns längd på cirka 60–80 centimeter

 

 

Den finns gul, röd och mörkröd guldfasan.

 

 

 

 

 

A